Vyučování náboženství

Vyučování náboženství probíhá na Základní škole v Bartošovicích. Vyučování je organizováno jako nepovinný předmět podle schváleného školního vzdělávacího plánu.

Znalosti v oblasti náboženství patří ke kompletnímu všeobecnému vzdělání člověka. Umožněte svým dětem získat znalosti ve věcech víry, bez těchto vědomostí se mladí lidé nemohou svobodně rozhodnout o svém duchovním směřování. Utvářet si postoje ve věcech víry podle informací, které poskytují média a pedagogové zaměřeni na atheismus je cesta do tmy.

Přihlášení k vyučování náboženství

Přihlašujte své děti do nábožeství písemně. Na přihlášku napište:

Přihlašujeme svého syna/dceru Jméno Příjmení k vyučování náboženství ve školním roce 2013/2014 na Základní škole v Bartošovicích.

 

 

Podpis: ………………………………………………… V Bartošovicích 1. září 2013

 

Přihlášku můžete předat po mši svaté v zákristii kostela.

Vyučování bude probíhat pravidelně 1 krát za dva týdny ve čtvrtek.