Kontakt

Duchovní správce: P. Mgr. Miroslaw Jacek Brutkowski
Adresa farního úřadu:   Albrechtičky 101
742 55
 
Telefon: 734 398 173
Email: rkf.albrechticky@doo.cz
 
IČO: 64125777