Vítejte na stránkách farnosti Bartošovice

Nejbližší mše svatá v Bartošovicích:

v neděli 14. dubna 2019 v 9:15 hodin, a poté následuje čtrnáct zastavení křížové cesty.

 

Bohoslužby v době postní a velikonoční:

  • na Velký pátek 19. dubna 2019 v 10:30 hodin;
  •  neděle 21. dubna 2019 v 9:15 hodin – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – slavnostní bohoslužba a žehnání pokrmů;
  • o velikonoční neděli  28. dubna 2019 v 9:15 hodin – bohoslužba.

Žalmy dle liturgického kalendáře naleznete zde.

 

P. Mgr. Miroslaw Brutkowski přeje a v modlitbě vyprošuje všem farníkům a občanům milostiplné a radostné svátky velikonoční, duchovní sílu a naději od vzkříšeného Krista.