Vítejte na stránkách farnosti Bartošovice

První svaté přijímání

Na svátek sv. Václava 28. září 2020.

Poděkování za úrodu 2020


Pokyny pro účastníky bohoslužeb 

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
Vzhledem k výjimečné situaci, mohou farníci posílat svůj finanční dar na provoz a běžné potřeby farnosti na účet:
Pro ALBRECHTIČKY je č.ú. 223171042/0300
a pro BARTOŠOVICE č.ú. 223171317/0300
Všem případným dárcům: Pán Bůh zaplať!

Veškeré dotazy, pastorační a úřední záležitosti, jak rovněž také úmysly na mše sv. na 2. pololetí roku 2020, a vůbec všechny akutní záležitosti je možné nahlásit telefonicky: 734 398 173 nebo prostřednictvím e-mailové adresy farnosti (rkf.albrechticky@doo.cz nebo rkf.bartosovice@doo.cz).
P. Miroslaw Brutkowski, farář

Žalmy dle liturgického kalendáře naleznete zde